Veřejnosprávní kontrola

Prvního října byla v zoo provedena veřejnosprávní kontrola provozování zoologické zahrady.


3.10.2020 2152x Běžný den

Veřejnosprávní kontrola plnění povinností

Ministerstvo životního prostředí provádí pravidelnou kontrolu zoologických zahrad ve spolupráci s ČIŽP a Komisí pro zoologické zahrady jednou za dva roky. V letošním roce jsme podstoupili kontrolu již po páté.

Původní plánovaná kontrola měla proběhnout na konci června, ale z důvodu korona opatření byla přeložena na první říjnový den.

Zástupci MŽP, ČIŽP, KVS, Komise pro zoologické zahrady, MZe a  Krajského úřadu Jihočeského kraje na základě provedené kontroly administrativy, vedení záznamů, veterinárních podmínek, environmentální výchovy, chovatelských plánů, zapojení do záchranných programů a ochrany přírody, dodržování bezpečnosti práce a bezpečnosti návštěvníků a dalších podmínek pro prodloužení licence,  vyhodnotili naši činnost na výbornou. 

Velmi nás těší závěr kontroly a uznání dlouholeté a náročné práce.