Zoo pro život

ZOO pro život je projekt, který má za cíl přiblížit široké veřejnosti důvod existence zoologických zahrad.

Zoologická zahrada plní mnoho funkcí, které můžeme shrnout do jednoho názvu a tím je POSLÁNÍ. Poslání je ovšem širší pojem a každý si ho může vysvětlit po svém. Do tohoto názvu můžeme zahrnout tato témata - odborná práceochrana zvířatvzdělávánízábava a odpočinekzachování genofondu a vědecká činnost. Všechna tato témata se mezi sebou prolínají.

Rádi bychom Vám tak představili pomocí těchto témat, jaký je „svět“ v zoologické zahradě, tak jak je to pro návštěvníka na první pohled neviditelné.

Zoo pro život Vám ukáže, že člověk je stále součástí přírody i když si to kolikrát nechce přiznat..

Činnost projektu je možné sledovat na webových stránkách zooprozivot.cz.