Zvířata v EEP

EEP - Evropský záchovný program, je společný projekt evropských zoologických zahrad, jehož podstatou je spolupráce při chovu některých ohrožených druhů zvířat. Zvířata držená v zajetí v tomto programu tvoří jakousi zálohu pro případ vyhynutí nebo vyhubení daného druhu ve volné přírodě.

Činnost EEP zajišťuje Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA).

Přímorožec šavlorohý

Koordinátorka plemenné knihy přímorožce šavlorohého Dr. Tania Gilbert pravidelně informuje organizace zabývající se chovem těchto antilop o stavu zvířat chovaných v lidské péči a o projektech zabývajících se reintrodukcí.

V roce 2016 byla vydána již 12. plemenná kniha International studbook for the scimitar-horned oryx Oryx dammah, ze které vyplývá, že projekt v Národním parku Dghoumes pokračuje pravidelným monitorováním, budováním kapacit a školením ekologických stráží, sledováním stavu populací SHO a průzkumu biologické rozmanitosti.

Další projekty o širší sahelo-saharské biologické rozmanitosti pokračují v několika projektech. Současná tuniská metapopulace SHO se skládá z přibližně 200 jedinců.

 

Kuandu obecný

Od roku 2018 je zařazen do plemenné knihy a záchovného programu. Zatím máme v držení jednoho samce narozeného v ZOO Plzeň.