Základní informace o ZOO Dvorec

ZOO Dvorec se nachází v Jižních Čechách, 4km od Borovan směrem na Trhové Sviny. Lesní prostředí dodává místu klid a pohodu navádějící k odpočinku a relaxaci. Za zvuků vydávající zvířata se můžete přenést do různých kontinentů .


ZOO Dvorec byla založena v roce 2007. Zařízení je privátní a provoz je financován ze zdrojů- vstupné, zážitkové programy, adopce, sponzoři,..

Poslání zoologických zahrad je ochrana ohrožených druhů volně žijicích zvířat. Snaha o jejich zachování v přírodě je však závislá na pomoci z venčí. Odborníci v zoologických zahradách se aktivně věnují studiu chování zvířat a přenášejí své poznatky do praxe a podnikají kroky k podpoře ochranářských projektů. K ochraně zvířat mohou výrazně přispět také návštěvníci např. už jen tím, že zoo podpoří návštěvou, adopcí nebo sponzorstvím. Dalším důležitým faktorem je vzdělávání veřejnosti. ZOO tak má ve svém portfoliu řadu edukačních programů a tématických aktivit.

Zastoupené kontinenty

Zoologická zahrada Dvorec je zahradou, která vystavuje, ale hlavně chová zvířata převážně z afrického kontinentu. Najdete zde skupinu lvů, které se daří pravidelně rozmnožovat, levharty, hrocha, šimpanze, paviány, želvy, pakoně, přímorožce, watusi, africké ptactvo, kaloně, psi hyenoví, mangusty a další. Novinkou jsou ženetky skvrtnité, levhratí a savanové.

Nejen zástupci Afriky obývají tuto zoo, americký kontinent je zde zastoupen tapírem, kapybarou, marami, papoušky, drápkatými opičkami, lamami guanako a dalšími druhy.

Asii zde zastupuje gibon lar, který se zde opakovaně rozmnožuje, buvol domácí či velbloud dvouhrbý a jiná zvířata. Jsme druhou zoo v ČR, která chová vzácné tygry indické v bílé formě. Naši jedinci Nena a Nanu pochází ze zoo Kernhorf v Rakousko.

Evropu nám zde připomen medvěd hnědý a rysi.

Australie zde má prozatím nejmenší počet zvířat a tím je kakadů.

 Celý seznam zvířat naleznete zde.

Historie Zoologické zahrady Dvorec

Samotnému vzniku zoo předcházel dlouholetý chov plazů, šelem, primatů,... v městisu Ledenice. Lev pustinný Kristián, který asi za vše může, prošel spolu se zakladateli dlouhou cestu a stal se tak erbovním zvířetem zoo. Lvům se zde všeobecně velmi daří. Rukama ošetřovatelů zde prošlo na desítky mláďat.

2003- začíná se rodit myšlenka na založení privátní zoo.

2005- zakoupení hlavní budovy a pozemků ve Dvorci. Začátek výstavby zoo na zelené louce.

2007- založení neziskové společnosti Park exotických zvířat o. p. s. a zpřístupnění zoo prvním oficiálním návštěvníkům.

2008- 2012- nastává období budování velkých výběhů a expozic pro lvy, tygry, medvěda a dalších menších expozic pro zvířata, zázemí pro zaměstnance, návštěvníky,...

2012- MŽP uděluje licenci k provozování Zoologické zahrady Dvorec. Dne 5.8.2012 zasahuje hlavní budovu blesk a dochází k rozsáhlému požáru, který na dlouhých 10 měsíců ovlivní život zvířat a zaměstnanců zoo.

2013- přicházejí do zoo bílí tygři Nanu a Nena. V té době se zoo stává druhým zařízením s chovem této šelmy v ČR.

2014- otevření terária Venomous s největší a hlavně kompletní sbírkou kober rodu Naja v Evropě.

2015- z Maďarska se do zoo transportuje první tlustokožec- hroch obojživelný Buborék.

2016- únorové mrazy dosahovali dlouhodobě k -25°C a způsobily přetížení a následný zkrat přímotopu na zimovišti zvířat. Kolekce zvířat se rozrůstá o lvy jihoafrické bílé.

2017- první přirozený odchov paterčat lvů jihoafrických bílých na světě.

2018- dokončena expozice pro velké šelmy a vznikají plány na další rozšíření a změnu koncepce zoo.

2019- počátek chovu nejohroženější psovité šelmy Afriky- psa hyenového. Zahájení stavby pavilonu Bongo pro šimpanze učenlivé.

2020- pandemie způsobená nemocí COVID 19 zasahuje do chodu zoo. Vstupní brána je návštěvníkům uzavřena a to znamená i pozastavení doposud nejnáročnější stavy.

2021- za velké podpory návštěvníků, partnerů a přátel zoo je dokončen pavilon Bongo a jeho první obyvatel šimpanzí samec Bongo je úspěšně přesunut.

2022- přichází celosvětová energetická krize a nastává další zkouška pro privátní zoo. Výstavba pavilonu Wanawake a započení budování venkovní expozice Africká vesnička. Zoo slaví 15 let od založení a 10 let od udělení statutu zoologické zahrady.

ZOO Dvorec pro děti

Zoo nezapomíná ani na nejmenší návštěvníky a každoročně zde probíhají akce pro děti. Vyhledávané dětské hřiště, lavičky k odpočinku, občerstvení v Hospůdce u krokodýla. Sociální zařízení je hned na začátku trasy u exponátu kostry žirafy. Starší děti si vyzkouší své znalosti na stezce "Zvířata našich lesů". Během roku probíhají komentovaná krmení, zážitkové programy, akce různého zaměření. Na děti se těší zakrslé kozičky.

Parkoviště

Prostorné parkoviště umožňuje bezpečně zaparkovat i velkému počtu aut. Jenom pozor při přecházení silnice, na které je snížena rychlost na 50km a označena značkou oznamují výskyt chodců, ale někteří řidiči toto nerespektují.

Areál zoo je přizpůsoben pro pohyb s kočárky, vozíčkáře.Terén je většinou v rovině a zvládnou ho i starší lidé. Každoročně jsou v zoo vysazovány stromy, túje, křoviska, okrasné rostliny a trávy, aby postupně vznikala místa se závětřím či stínem a aby se zde zvířatům dobře žilo.

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme hezkou prohlídku v každém ročním období.