Potravinové šeky pro zvířata

K čemu slouží potravinový šek? 

Znamená to, že např. šek pro lva v hodnotě 200 Kč nasytí kvalitním masem jedno zvíře jednou krmnou dávkou. Nebo, že naplní misku zrninami, ovocem a ořechy pro papouška a nebo přispěje na speciální kašičku a hmyz pro tamarína. 


První potravinové šeky, které jsme vydali, přispějí k zakoupení potřebných krmných surovin pro vybraná zvířata. Pohoda a plná bříška jsou prioritním bodem v péči o zvířata.

Současných 15 potravinových šeků zahrnuje savce, ptáky a plazy. Živočišné druhy zde zastupují malé i velké šelmy, primáti, sudokopytníci, lichokopytníci, hadi a krokodýli.

Každý z nich má jiné nároky na potravu. Skladba krmných dávek je bohatá na vitamíny, minerály a jiné potavinové doplňky. Některé druhy jsou potravními specialisty a náročnými strávníky.

Za každý Vámi zakoupený šek jsme obrovsky vděčni.

Kdo se to schovává u mamky na bříšku?

Jaká zvířata mohu podpořit?

Každý z patnácti šeků je určen pro jiné zvíře s vyjádřenou výší podpory.

Šimpanz Bongo v novém

Potvrzení pro daňové účely

Po zakoupení dárku obdržíte Certifikát dárce, který Vás opravňuje zažádat o potvrzení pro daňové účely. Pro vystavení potvrzení nás kontaktujte na zoodvorec @seznam.cz. Sdělte nám číslo Certifikátu, jméno a adresu dárce. V případě firmy také IČO. 

Je-li dárce:

  1. Fyzická osoba, pak si můžete odečíst hodnotu daru až do výše 10 % daňového základu, nejméně však 1000 Kč. Pokud si daňové přiznání nepodáváte sami a jste zaměstnancem nějaké firmy, předáte darovací smlouvu své mzdové účtárně, která vám dar zohlední při zpracování vašeho ročního daňového zúčtování.
  2. Právnická osoba (organizace), pak si rovněž může snížit o hodnotu daru daňový základ až do výše 5 % daňového základu, nejméně však o 2000 Kč.