Rekapitulace nákladů na krmení zvířat v roce 2023

Ohlédnutí za starým rokem je přípravou na další rok.


Rekapitulace nákladů na krmení zvířat v roce 2023
29.1.2024 732x Běžný den

Rekapitulace spotřeby krmiv je součástí prováděné inventury zoologické zahrady.

Pro jednotlivé druhy zvířat je nastaven tzv.  "jídelní lístek" podle kterého jsou připravovány krmné dávky.

Zásadně se liší jídelníček například primátů. Malé drápkaté opičky jsou tak trochu potravními specialisty a své misky musejí mít každý den naplněné speciálními kašičkami, ovocem, zeleninou, ale také hmyzem a mízou. Náhražky přirozené stravy získávané v přírodě jsou dnes na takové úrovni, že plnohodnotně pokryjí potřebu těchto malých a na chov náročných jedinců. 

Primáti afrického kontinentu mezi které patří lemuři, paviáni, kočkodani a šimpanz vyžadují přísun kvalitního čerstvého ovoce a  zeleniny doplněné o granulované směsi. S ohledem na jejich velikost je tato strava podávána v mnohem větším objemu než je tomu u malých drápkatých opiček. 

Giboni, primáti starého světa jsou zase více listožraví a tak kromě klasického ovoce a zeleniny je důležité doplňovat stravu obsahující kyselinu listovou.

 

Rekapitulace nákladů na krmení zvířat v roce 2023

Šelmy na samém vrcholu potravního řetezce jsou závislé na syrovém mase. Na rozdíl od primátů hodují na hovězím, kuřecím, skopovém, králičím, kozím mase 4x týdně a to v závislosti na druhu a stáří zvířete. Šelmy nepřijímají jiný druh potravy a nelze syrové maso nahradit granulemi jako jsme si zvykli u domácích psů a koček.

Rekapitulace nákladů na krmení zvířat v roce 2023

Mezi každodenní strávníky patří ptáci. Zoo chová velké papoušky rodu ara, kteří mají své krmné směsi a ovoce, ořechy. Malí afričtí opeřenci leskoptve, snovači, turaka jsou krmeni směsí semen, doplněné o ovoce a hmyz. Jinou potravu dostávají plodožraví ptáci, jinou puštíci nebo plameňáci. V současné době jsou na trhu dostupné granule s vyváženými nutričními hodnotami potřebnými pro zdravý vývoj a prosperitu zvířat.

Pelikáni jsou ptáci, kteří společně s ibisi posvátnými vyžadují ryby. Stejně tak si na rybách pochutná medvěd a nesmí chybět v potravě vodních želv a krokodýlů, kterým se jídelníček střídá s hlodavci a masem. Na hlodavcích jsou závislí ostatní plazi a malé šelmičky.

Přežvýkavců je v zoo také velký počet a tak není divu, že spotřeba sena se v loňském roce dostala na 45 tun.

Největším a na objem potravy nejnáročnějším chovancem zoo je hroch obojživelný. Jeho denní dávka 50 kg se skládá převážně ze zeleniny, granulí, sena a občasně z ovoce.

Velké množství zvířat jsou potravní specialisté a není možné je krmit nekvalitní a neodpovídající potravou. Granulované směsi nejsou levnou záležitostí, ale vzhledem k nárokům zvířat a snahou co nejvíce přizpůsobit a nahradit přirozenou potravu, se jedná o špičková krmiva. Firmy zabývající se výrobou granulí pro širokou škálu exotických zvířat už dokážou nabídnout plnohodnotná krmiva a pokrýt tak nároky a požadavky chovatelů na zdravý chov svých svěřenců.

Kvalita je důležitější než kvantita. Proto je velmi pečlivě hlídáno a kontrolováno v jakém stavu je krmivo dodáno a dále expedováno zvířatům. Nastavené pravidlo, že to co bychom sami nedali do úst nedáme zvířatům, je striktně dodržováno. Základem dobrého zdravotního stavu zvířat je pravidelný a kvalitní krmný režim.

  • V roce 2023 bylo v zoo spotřebováno:

ovoce, zelenina - 24,1 t

maso - 17,8 t

ryby - 2,4 t

seno - 45 t

krmý hmyz - 137 kg + 37 litrů

krmní hlodavci - 4 900 ks

speciální granuláty - 7,06 t

vejce - 720 ks

jednodenní kohoutci - 14 000 ks

ostatní - 1,5 t

  • Náklady na krmiva - v roce 2023 bylo profinancováno 1 425 000 Kč (bez DPH). Největší podíl (45%) z celkových nákladů tvoří ovoce a zelenina.

Zoologická zahrada Dvorec financuje provoz ze zdrojů získaných ze vstupného, sponzorských darů, z příspěvků adoptivních rodičů a patronů, zážitkových programů, vzdělávacích programů a částečně z dotačního titulu MŽP pro zvláště chráněné živočichy pro zoologické zahrady.