Zoo pro život

Projekt, který vysvětluje řadu aktivit a činností zoologických zahrad


Zoo pro život
1.3.2024 352x Ochranářské projekty

Zoologická zahrada plní mnoho funkcí, které můžeme shrnout do jednoho názvu a tím je POSLÁNÍ. Poslání je ovšem širší pojem a každý si ho může vysvětlit po svém. Do tohoto názvu můžeme zahrnout témata - odborná práceochrana zvířatvzdělávánízábava a odpočinekzachování genofondu a vědecká činnost. Všechna tato témata se mezi sebou prolínají.

Zoologické zahrady mají ve svém „popisu práce“ v první řadě chov ohrožených druhů zvířat, případnou reintrodukci, spolupráci na podpoře chráněných druhů v přirozeném prostředí a s tím jde ruku v ruce edukace a environmentální činnost, práce s veřejností a mnoho dalších aktivit.

Vzhledem k tomu, jak moc se mění přirozené podmínky pro život volně žijících živočichů, budou zoologické zahrady mít plno práce se záchranou a udržením genofondů pro další generace.

Na základě reakcí laické veřejnosti, která je často velmi mylně informována z nedůvěryhodných zdrojů, či aktivistických hnutí o činnosti zoo vznikla v našem edukačním oddělení myšlenka na zřízení webové stránky Zoo pro život. Tento projekt přivedla do života Bc. Kateřina Šachlová, která pracovala i v jiných zoo a čerpá ze zkušeností nabitých z praxe i z odborných článků zahraničních institucí. K tomuto projektu se postupně připojují další zoologické zahrady. Smyslem projektu je seznamování veřejnosti s problematikou chovu zvířat v lidské péči a vysvětlování pojmů a aktivit, které přímo souvisí s činností zoologických zahrad. Rádi bychom tak představili pomocí těchto témat, jaký je „svět“ v zoologické zahradě, tak jak je to pro návštěvníka na první pohled neviditelné. Činnost projektu je možné sledovat na www.zooprozivot.cz .

Zoo pro život

K projektu je vydaný tiskový materiál, který je dostupný v informačních kioscích v Zoo Dvorec.