Podpora krokodýla siamského

Podpora krokodýla siamského


Podpora krokodýla siamského
14.9.2010 352x Ochranářské projekty

Slovo úvodem:

Podpora programů na ochranu krokodýlů v jejich přirozeném životním prostředí, tzv. „in situ“, je jedním ze základních atributů činnosti České asociace pro chov a ochranu krokodýlů. Píše se tak ve stanovách. Krátce po založení asociace, v listopadu 2007, bylo členskou základnou odsouhlaseno, mimo jiné, zaměřit podporu na záchranu volně žijící populace siamských krokodýlů v Kambodži. Jsem velmi potěšen, že v této době, téměř po třech letech od přijetí tohoto plánu, můžeme říci, že jsme udělali první konkrétní krok, který dosáhl až do Kambodže. Na začátku měsíce září 2010 jsme darovali 1000 amerických dolarů na výše zmíněný účel. Považuji to za velký úspěch. Shromáždit v dnešní obtížné finanční době jakoukoliv částku na podporu života jednoho živočišného druhu v jedné docela daleké oblasti, není snadná věc. Dostalo se nám, jako asociaci, i poděkování příjemce. Jako prezident asociace však chci poděkovat všem jednotlivým členům, protože pouze z jejich prostředků dar pochází, za to, že jim osud krokodýlů nebyl lhostejný a byli ochotni i schopni kambodžským krokodýlům pomoci. Snad je nyní hřeje dobrý pocit a doufám, že je tento krok bude motivovat i do budoucna a zachovají asociaci svoji přízeň. Pokud tomu tak bude, měli bychom být schopni poskytovat příspěvek tohoto rozsahu pravidelně, každý rok. Tisíc dolarů se možná evropskou optikou nemusí jevit jako závratná suma, na poměry v Kambodži jde ale o významnou částku. Např. měsíční plat proškoleného vesničana, který pravidelně dohlíží na konkrétní lokalitu a v období rozmnožování střeží snůšku před pytláky a predátory, činí 25 dolarů. Za plat 40 dolarů měsíčně působí trénovaný školitel, vysvětlující dětem ve vesnických školách důležitost ochrany kriticky ohrožených krokodýlů. Z těchto údajů je patrné, že každý takový příspěvek může významným způsobem pomoci.

14.9.2010
RNDr.Pavel Moucha,
prezident

Vedoucí programu na záchranu siamských krokodýlů v Kambodži, pan Adam Starr, zpracoval k červnu letošního roku souhrnnou zprávu o dosavadních aktivitách, které se v rámci programu uskutečnily v letech 2009 a 2010 . Požádali jsme Adama Starra o možnost uveřejnit zkrácený výtah z jeho zprávy. Pro připomenutí, program probíhá od roku 2000 a je organizován britskou ochranářskou organizací Fauna & Flora International a kambodžským státní úřadem pro lesní hospodářství (Forestry Administration of Cambodia). Mimo několika řídících odborníků na něm spolupracují i místní obyvatelé a studenti. Primárním cílem projektu je zachovat siamské krokodýly v jejich přirozeném prostředí. K jeho naplnění jsou určeny další čtyři hlavní cíle a zmíněná zpráva uvádí, jaké kroky k jejich naplnění byly v poslední době uskutečněny. Program byl nazván Cambodian Crocodile Conservation Program, v českém překladu – Kambodžský krokodýlí záchranný program. Dále v textu označován již jen jako CCCP.

1/ Zjištění počtů klíčových populací krokodýlů v jihozápadní a severovýchodní Kambodži a hlubší poznání jejich ekologie.

Ve spolupráci s domorodými strážci probíhal v měsíci lednu a únoru 2010 každoroční průzkum území tří rezervací s výskytem krokodýlů – Chhay Reap, O’Som, Chhay Areng.

Hledány byly známky přítomnosti krokodýlů – trus a stopy. Výsledky jsou následně porovnány se stejným monitoringem, který proběhl v minulých letech (viz tabulka). Zatímco v oblastech Areng a O’Som se zdá být populace krokodýlů stabilní (v oblasti O’Som bylo dokonce nalezeno nejvíce známek přítomnosti krokodýlů od roku 2007). V oblasti Chhay Reap jsou výsledky nejhorší za léta monitoringu a to ještě většina nálezů pochází jen z malého území. Že právě toto území bude vyžadovat větší ochranářské aktivity, ukázal i fakt, že se podařilo zabavit čtyři krokodýly pytlákům. V rezervaci Areng probíhal průzkum mezi 27. a 29.4. a týmu pracovníků se podařilo nalézt jedno hnízdo siamského krokodýla.

• Území Areng je tvořeno písčitými říčními břehy a stopy krokodýlů se hledají snadněji než na ostatních místech s močály.

Stopa krokodýla v písčitém břehu. Dle rozměrů od jedince většího jak 3 m.
Stopa krokodýla v písčitém břehu. Dle rozměrů od jedince většího jak 3 m.

Hnízdo obsahovalo 22 vajíček (15 z toho bylo oplozených). Každé vejce bylo změřeno a prosvíceno. Protože v minulosti byla přírodní hnízda zničena povodní nebo divokými zvířaty, pracovníci programu přenesli část vajíček do uměle vytvořeného hnízda v táboře. Umělé hnízdo bylo oploceno a 24 hodin denně stráženo. Odpoledne, 3.6.2010 se v umělém hnízdě vylíhlo 10 mláďat a další tři v přírodním hnízdě. Protože u přírodního hnízda byla umístěna automatická kamera, podařilo se získat i fotografii samice hlídající hnízdo. Autor věří, že se jedná o první fotku samice siamského krokodýla u hnízda z přírody v Kambodži (možná v celé jihovýchodní Asii). Mláďata krokodýlů byla změřena, označena zástřihy šupin a dána na výchovu místním strážcům krokodýlů. Až dorostou do velikosti, kdy jim nebude hrozit nebezpečí sežrání predátorem a najde se vhodné místo k vypuštění do přírody, bez rizika pozdějšího rozvoje hydroelektrárny, budou vypuštěna.

Hnízdo s 22 vajíčky. Rezervace Areng.
Hnízdo s 22 vajíčky. Rezervace Areng.

Samice Crocodylus siamensis strážící hnízdo. Noční snímek automatické kamerové pasti.
Samice Crocodylus siamensis strážící hnízdo. Noční snímek automatické kamerové pasti.

Bohužel, během tohoto roku strážci krokodýlů nalezli nejméně dva mrtvé krokodýly a zaznamenali případ rybáře, který chytal mladá zvířata. První případ usmrceného divokého krokodýla se strážcům podařilo zaznamenat v rezervaci Areng již v roce 2004. Letos, během běžné hlídky v rezervaci Areng, 13.2. 2010, narazili strážci na tábor ilegálních dřevorubců a zde viděli pověšenou krokodýlí kůži. Když se do tábora vrátili s policií, byl tábor opuštěn, ale kůže zde zůstala. Měřila 69 cm (to by ukazovalo, že živé zvíře mělo celkovou délku 1,5 m). Podle zpracování kůže bylo vidět, že pachatelé byli amatéři. Kdyby zvíře prodali na černém trhu, dostali by pravděpodobně více peněz než za takto zpracovanou kůži.

Úspěšní byli i strážci v rezervaci Chhay Reap. Během hlídky přistihli rybáře kontrolujícího past na ryby, ve které byl mladý, šedesát centimetrů dlouhý krokodýl. Strážci krokodýla zabavili a rybáře donutili zrušit past (porušoval ochranářská pravidla pro danou oblast). Krokodýla vypustili zpět do přírody.


Rybářská past na ryby.
Rybářská past na ryby.

V pasti chycené mládě Crocodylus siamensis.
V pasti chycené mládě Crocodylus siamensis.

 

V lednu 2010 byl tým pracovníků programu upozorněn místním rybářem v oblasti Chhay Reap na kostru krokodýla. Kostra byla delší jak 3 m a chyběly jí pouze zuby. V zadní části kostry byly dva plováky z rybářské sítě. Plováky mohly být příčinnou úhynu nebo byl krokodýl zabit a zuby vytrhány na prodej jako suvenýry. V prosinci 2009 uspořádali pracovníci programu pro vládní strážce jednodenní seminář zaměřený na ochranu krokodýlů. Vládní strážci spolu s pracovníky WWF (World Wide Fund) monitorují krokodýly v oblasti řeky Sre Pok v severovýchodní Kambodži a v minulosti zde již byly nalezeny známky přítomnosti krokodýlů. Naposledy v počtu 13 nálezů z roku 2009. Pracovníci programu provedli v březnu kontrolu dříve kontrolovaného území a nalezli pouze několik známek přítomnosti krokodýlů. Výhradně v okolí jezera Ang Khut Taso. Zde bylo sebráno pět vzorků trusu, ale kolem řeky Sre Pok nebylo nalezeno nic. Důvodem špatných výsledků může být přehrada hydroelektrárny, situována výše proti proudu ve Vietnamu, která zahájila provoz ve třetím čtvrtletí roku 2009. Na řece se střídají období vysokého stavu hladiny s velkým proudem s krátkým obdobím velmi nízkého stavu vody. Předpokládá se, že případné stopy nebo trus na březích proudící voda smyje. Není známo jaký je stav místní subpopulace krokodýlů a jaký vliv na ní má hydroelektrárna, nicméně místní domorodci tvrdí, že se s krokodýly stále pravidelně setkávají. Momentálně probíhá diskuze mezi CCCP a WWF o možnosti další studie a monitoringu Crocodylus siamensis na této lokalitě a to především ve vztahu k vlivu vietnamských hydroelektráren. Uvažuje se o instalaci automatických kamer nebo provedení radiotelemetrické studie, která by mohla ukázat jak přehrady zasáhly do chování krokodýlů. Z tohoto důvodu bylo v prosinci 2009 nakoupeno pět digitálních kamerových pastí Reconyx RC55. Všechny kamery byly od ledna do dubna umístěny v terénu v rezervaci Chhay Reap. Kamery zachytily nejen různá zvířata – opice, divoké kočky, prasata, vydry, ale i lovce opic nebo rybáře – pytláky vybavené zakázaným elektrickým zařízením na lov ryb. Bohužel za celou dobu nezachytily jediného krokodýla.

2/ Zesílení ochrany rezervací s výskytem krokodýlů siamských za přispění místních obyvatel a strážců.

Jedná se o území O’Som a Chhay Reap. Rezervace O’Som byla založena v roce 2007 avšak již v roce 2008 bylo rozhodnuto vládními orgány o postavení hydroelektrárny pouhých 15 km od rezervace. V projektu je sice uvedeno, že k zatopení rezervace nově vzniklou vodní plochou nedojde, ale dramaticky se změní vodní režim oblasti. Nové jezero bude mít plochu asi 6000 ha. Změní se i život místních obyvatel. Plocha budoucího jezera má být vykácena. CCCP jednal s lesním úřadem a s ministerstvem životního prostředí a navrhl zřízení ostrahy hranice rezervace, aby nedocházelo k těžbě i mimo určené území budoucího jezera. Z iniciativy programu byla v lednu 2010 hranice rezervace označena 75 trvalými betonovými patníky. Do strážení hranice a zabránění černému kácení se programu podařilo zapojit domorodé obyvatelstvo. Rezervace Chhay Reap nemá podobný problém jak rezervace O’Som. Území je malé, poměrně izolované a na řece není plánována žádná přehrada. Hlavní nebezpečí zachytily kamerové pasti a během monitoringu i pracovníci CCCP. Jsou to ilegální lovci a dřevorubci. Místní řeky poskytují ideální habitus pro prosperující populaci Crocodylus siamensis. Za asistence CCCP by mělo dojít k zvýšení životního standardu místních obyvatel bez negativního vlivu na život krokodýlů. Momentální aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání asi 300 místních školáků k ochraně krokodýlů a to je navíc podpořeno hlídkováním na řekách, jež zajišťují místní strážci krokodýlů. Další plán je zaměřen na zpracování postupu pro využití půdy především místní populací a zamezení nadměrnému komerčnímu využívání půdy. Na ochraně tří nejdůležitějších rezervací v Kardamomských horách – O’Som, Chhay Reap a Areng se momentálně podílí 20 místních strážců. Ti podávají každý týden zprávu o zjištěných nebezpečích pro lokální populace krokodýlů a jejich životní prostředí. Během roku 2009 a 2010 bylo zjištěno několik přestupků o kterých byl informován CCCP a místní správní úřady. V rezervaci O‘Som přispěli strážci k ukončení nelegálního kácení. To bylo dílem dělníků společností pracujících na stavbě blízké přehrady. Strážci se podílí především na monitoringu přítomnosti krokodýlů. V roce 2009 na všech třech územích strážci pozorovali 48 živých krokodýlů a zaznamenali 188 známek jejich přítomnosti (stopy nebo trus). CCCP ve spolupráci s Kambodžským centrem pro studium a rozvoj zemědělství podporují aktivity, jež mají domorodé komunitě pomoci zvýšit životní úroveň, naučit ji lépe hospodařit, efektivněji a s lepšími výsledky chovat domácí zvířata. Zakládají společenství kde si lidé vzájemně vypomáhají. Vlastní obchody, které prodávají základní potraviny a další nezbytné zboží za minimální ceny. Organizována jsou i školení, která seznamují domorodce s aktivitami na ochranu krokodýlů.

3/ Stanovení oficiálního reintrodukčního plánu siamských krokodýlů do chráněných a státních lesů a jeho uvedení do života.

V rámci programu bylo v letech 2002 až 2008 předběžně vytypováno 6 možných míst v jihozápadní Kambodži vhodných k reintrodukci. Pro rok 2010 byl připraven plán návštěvy těchto míst s definitivním

určením nejméně tří nejvhodnějších lokalit. V lednu 2010 byla programem zorganizována schůzka, na které byli kambodžští pracovníci seznámeni s nezbytnými kritérii pro plánování a realizaci reintrodukce. Vlastní dokončení plánu je předpokládáno na září 2010, plán bude následně předložen skupině pro reintrodukce při IUCN a skupině specialistů pro krokodýly též při IUCN k připomínkování. Poté bude plán předán k odsouhlasení generálnímu řediteli úřadu pro lesy v Kambodži. Reintrodukční program počítá i s posílením divoké populace krokodýlů v zajetí odchovanými mláďaty. V Phnom Tamao, záchraném centru divokých zvířat, bylo v roce 2009 chováno 69 siamských krokodýlů. Z toho bylo 15 dospělců a 54 mladých. Zvířata byla v minulosti do centra darována nebo zde byla již odchována. V únoru 2009 byli všichni krokodýli odchyceni, změřeni, označeni zástřihem šupin a bylo určeno jejich pohlaví. Dospělci byli též označeni mikročipem. Každému zvířeti byly odebrány 2ml krve a část tkáně z šupin na ocase na studium DNA za účelem určení genetické „čistoty“ druhu. Jelikož v Kambodži není vhodná laboratoř schopná provedení analýzy, byly vzorky zpracovány v Thajsku na oddělení genetiky university v Kasetsartu. Pracoviště již mělo zkušenost s podobnou prací pro reintrodukci 10 ks C.siamensis do národního parku Pang Sida v Thajsku. Analýzy byly hotové v listopadu 2009 a ukázalo se, že 35 krokodýlů patří k druhu C.siamensis, 31 obsahuje hybridní DNA druhůC.siamensis a C.porosus a 3 vzorky vykazovaly hybridizaci druhu C.siamensis s blíže neznámým druhem (pravděpodobně C.rhombifer). Věkové složení krokodýlů patřících k druhu C.siamensisbylo následující: tři dospělí samci a tři dospělé samice, jedna subadultní samice, 20 mladých samečků a 2 mladé samice (vše starší jak 1 rok) a 6 čerstvých mláďat neurčeného pohlaví. Geneticky čistí dospělci jsou základem chovné skupiny produkující mláďata pro reintrodukce.

Značení krokodýla a odběr vzorků na studium DNA.
Značení krokodýla a odběr vzorků na studium DNA.

Spolu s pracovníky programu se na přípravě plánu reintrodukce podílí 5 státních kambodžských zaměstnanců a dalších 10 ošetřovatelů se stará o krokodýly v záchranném centru. Dalším krokem v plánu reintrodukce bylo vybudování chovného zařízení pro krokodýly v záchranném centru. Zařízení bylo budováno v sousedství veterinární budovy podle pravidel stanovených Americkou asociací zoologických zahrad a akvárií a též dle zkušeností Madras Crocodile Bank v Indii, kde úspěšně chovají krokodýly siamské.

Nově budované zařízení pro chov krokodýlů před dokončením. Záchranné centrum pro divoká zvířata v Phnom Tamao.
Nově budované zařízení pro chov krokodýlů před dokončením. Záchranné centrum pro divoká zvířata v Phnom Tamao.

 Dospělý jedinec Crocodylus siamensis v záchranném centru.
Dospělý jedinec Crocodylus siamensis v záchranném centru.

4/ Posílení vědomí nutnosti ochrany krokodýlů a zajištění technických kapacit u nevládních organizací, vládních úřadů, klíčových komunit a u veřejnosti.

Za využití již dříve vydaných materiálů (průvodci a učebnice) program zorganizoval jednodenní školení pro vládní strážce. Další jednodenní přednášky proběhly na univerzitě v Phnom Penhu. Zvláště této aktivity si program velmi cení, protože důležitým způsobem prohlubuje znalosti budoucích

kambodžských biologů a ochránců přírody. Vyrobeno bylo i několik informačních panelů, které propagují ochranářské aktivity FFI v Kambodži a jsou využívány při různých akcích. Např. na Den Země byly tyto materiály vystaveny na americkém velvyslanectví v Phnom Penhu a o CCCP informovaly nejen zástupce ochranářských organizací, ale i stovky školních dětí, možná budoucích ochránců pracujících pro program ochrany krokodýlů. Pracovníci programu využívají jak lokální, tak i mezinárodní média k propagaci ochrany siamských krokodýlů. Reportáže uveřejnila např. stanice BBC World Service nebo Hlas Ameriky, které denně poslouchají miliony Kambodžanů. Stanice odvysílala desetiminutový rozhovor s Samem Hanem, pracovníkem programu, který byl za svoji několikaletou činnost pro program oceněn cenou Disney Conservation Hero pro rok 2009. Pracovníci CCCP se pravidelně setkávají s novináři z místních periodik, které o programu informují i v lokálních jazycích. Školním dětem byly rozdány stovky sešitů na jejichž deskách byly vytištěny informace o nutnosti ochrany krokodýlů a slonů v Kambodži.

Pracovník programu rozdává školním dětem propagační sešity.Pracovník programu rozdává školním dětem propagační sešity.

Dále byly mezi obyvatelstvo distribuovány jednoduché obrázkové brožury, rovněž informující o nutnosti ochrany divokých krokodýlů. Odborné veřejnosti jsou pak určeny články vycházející z výsledků vědecké činnosti pracovníků, kteří se podílí na realizaci programu.

Zpracováno dle zprávy: Adam Starr: Cambodian Crocodile Conservation Program: Saving the Critically Endangered Siamese

Crocodile, Mid-term Report, June 2010

Text: Pavel Moucha