Vráťa už není sám

K mladému lvímu samcovi přicestovaly dvě samice.


Vráťa už není sám
Malý zázrak ve lví rodině

Lvíče Vratislav je lev pustinný a je mládě od lvího páru Ugase a Niny. Vráťa se narodil 18.8.2021 před zraky dětí příměstského tábora. Když se lví rodina rozrostla o nového člena, bylo to pro všechny překvapením. V pořadí se jedná o čtvrtého a posledního potomka lvího páru Ugase a Niny.

I po čtyřleté pauze zůstal Nině mateřský instinkt a o mládě se s láskou starala. Ugas jako zkušený otec měl s lvíčetem velkou trpělivost. Nechal se od něj lovit, kousat do ocasu, tahat za uši a škárlit dalšími způsoby. Kmotrem lvíčete je Daniel Landa, který ho symbolicky pokřtil a dal mu jméno Vratislav po českém panovníkovi.

Velkou ranou byl úhyn jeho matky Niny (11 let) únoru 2022 z důvodů selhání vnitřních orgánů. Jeho otec Ugas (17 let) uhynul v prosinci stejného roku. Od té doby byl Vráťa sám.

Křtiny lvíčete
Křtiny lvíčete

Staročeské jméno Vratislav ponese lvíče narozené 18. srpna 2021.

Křtiny

Vše se změnilo 26.5.2023, kdy za ním přijely 2 stejně staré samice. Lví sestry Cruela a Cindy jsou zatím plaché a nového prostoru se bojí. První dny trávily ve výběhu samy, aby si na nový prostor zvykly. 

Vráťa už není sám

První spojování s Vráťou přišlo po týdnu. Samice byly ve venkovním prostoru a Vráťa k nim byl puštěn z vnitřního prostoru. Nadšený Vráťa se chtěl se samicemi přivítat, samice ale nechtěly. Nejdřív před ním utíkaly a když se přiblížil na příliš blízko dostal od jedné samice po hlavně tlapou. Samice se už s ním více sbližovat nechtěly a odešly do vnitřního prostoru.

V průběhu několika dalších dní se lví trio začalo seznamovat klidnějším způsobem. V současné chvíli už samice dovolí Vráťovi, aby ležel i v jejich blízkosti.

Vše je na dobré cestě, aby v budoucnu tvořili harmonické lví trio. Za pár let bysme se mohli dočkat také mláďat. To se ale necháme překvapit.