Venomous - pavilon plný kober

Pavilon s jedovatými plazy je unikátní svou kolekcí vystavovaných druhů kober z rodu Naja.


Venomous - pavilon plný kober
30.11.-0001 5579x Běžný den

Unikátní kolekce kober v zoo Dvorec

V srpnu 2014 byl otevřen pavilon Venomous (v překladu jedovatý), ve kterém si návštěvníci mohou prohlédnout kompletní kolekci kober rodu „Naja“ tzn.pravé kobry. Dnes již můžeme říct, že tato kolekce je unikum. Nikde jinde ve světě v zoo, v soukromých chovech či v jiných chovatelských zařízeních se nevystavuje a nechová 21 druhů z 22 uznaných druhů. To, že je kolekce unikátní nám stvrdilo několik odborníků a uznávaných herpetologů, kteří procestovali světové zoo a nikde se nesetkali s takovou sbírkou kober – Naja. O posledním 22 druhu kobra kamerunská se uvádí, že nebyl v posledních letech spatřen ani ve volné přírodě ani není držen v žádném chovatelském zařízení.  Je otázkou času kdy bude prohlášen za vyhynulý druh.

Sestavit takovou sbírku a dopárovat zvířata, tak aby se nejednalo pouze o vystavování, ale hlavně o rozmnožování, trvalo několik let. Nápad vytvořit zde unikát v této herpetologické oblasti vzniknul několik let před tím. Určité okolnosti nás v budování pavilonku s příslušnými terárii, která by odpovídala trendům ve světě, zbrzdily. Stavba byla započata na podzim roku 2013 a dokončena byla v létě 2014. Pavilon se slavnostně otevřel v den oslav 7. výročí provozu zoo 10.8.2014 . V pavilonu je umístěno 43 zabudovaných terárií. Obyvateli jsou právě zmiňované kobry a pro zpestření i obávané mamby a krokodýl čelnatý. Na konci pavilonu je vybudována ubikace pro pár ovíječů filipínských, ale nenechte se zmást to nejsou plazi, ale cibetkové šelmy.

V prostotu pro návštěvníky je nutné přejít či obejít studnu, která je původní. Je vystavěna z kamenů a plní funkci odvodnění celé budovy, proto je možné při dešťových dnech pozorovat, jak do studny vytéká spodní voda. Odhadujeme, že studna byla vybudována někdy okolo roku 1910, hluboká je 15 metrů. Díky tomu, že byla studna zachována, nedošlo k jejímu zasypání, o kterém se také uvažovalo, nám teď plní důležitou funkci a tou je přirozená vlhkost. Ošetřovatel má tedy ušetřenou práci, nemusí hady v teráriu rosit a vytvářet umělé podmínky. Tím vzniká téměř přirozené prostředí vhodné pro tento druh plazů. Teplota ve studni se pohybuje okolo 7°C a v pavilonu 23°C v teráriích 27°C .

Otevření pavilonu Venomous přispělo  ke zvýšenému zájmu návštěvníků. V pavilonu je v zimně teplo a po procházce po venkovní zoo se zde příjemně zahřejí a v létě bylo uvnitř příjemných 25°C.