Příměstský tábor 2022 - II. běh

V období od 15. 8 do 19.8. probíhal v Zoo Dvorec druhý běh příměstského tábora.


Příměstský tábor 2022 - II. běh
24.8.2022 441x Příměstský tábor

Příměstský tábor 2022 - II. běh

Na začátku tábora se děti rozdělily do dvou týmů - letos jsme měli Černé šimpanze a Bílé tygry. V těchto týmech mezi sebou soutěžily, aby zjistily, kdo na konci tábora vyhraje. Body děti dostávaly za správě odpovězené otázky v kvízech, vítězství v závodech, ale i za kreativitu při tvoření. Děti se staraly i o některá zvířátka například krmily kozy a čistily jejich výběh, krmily dikobraze, želvičky, nosily okus býložravcům.

Na čtvrteční den jsme si pro dětičky připravili pěší výpravu do Borovanského mlýna, kde na ně čekal oběd a návštěva Půdy plné pohádek. Pro některé byl zážitek i zpáteční cesta do zoo autobusem.

Tradiční páteční ukončení tábora probíhalo ochutnávkou pražených moučných červů. Překvapivě měl tento běh o červy velký zájem. Dětem chutnaly a ještě si přidávaly.

Našim cílem je probudit v nich zájem o přírodu. Snažíme se jim podávat informace takových způsobem, aby to pro ně bylo pochopitelné a zapamatovatelné. Vysvětlovat jim některé souvislosti a vyvrátit jim nepravdivé mýty, které se o zvířatech tvrdí. Doufáme, že většina informací jim v hlavičkách zůstane a budou to moci uplatnit v budoucím životě.

Dětičkám i všem ostatním moc děkujeme a budeme se těšit zase za rok.