Nový druh afrického primáta

Doplnili jsme chov primátů o kočkodana obecného. Samec Oliver, samice Eliška a Sára zde našli nový domov.


Nový druh afrického primáta
28.4.2021 2054x NovinkyNově chované druhy

Kočkodan obecný

Kočkodan obecný je zařazen do seznamu Červené knihy IUCN. Obecně patří do skupiny primitivních druhů a v historii zoologických zahrad byl hojně chovaným druhem. Pak došlo k rapidnímu ústupu od jeho chovu a nyní je držen pouze v ZOO Liberec. V současné době se zoologové opět přiklání k obnovení chovů, ale bohužel genofond tohoto primáta je velmi omezený. Už tento důvod byl výzvou k počátku chovu afrického primáta. Dalším z důvodů je rozšíření druhové pestrosti primátů a doplnění afrických druhů zvířat, ke kterým má zoo velmi blízko.
 
A kde mohou návštěvníci kočkodany v ZOO Dvorec vidět? 
Téměř u hlavní brány vyrostla expozice určená pro potřeby kočkodanů. Původní starý a pro primáty nevhodný výběh byl zrekonstruován. Vyrostla zde vysoká expozice s mnoha větvemi, lany, vyhlídkovým místem a navazujícím vnitřním prostorem pro případ úkrytu před nepříznivým počasím. Pro návštěvníky ideálně situovaný prostor, ve kterém určitě středně velké primáty dobře uvidí a zároveň nebudou zvířata rušena.