Ženetky skvrnité

Kolekci ženetek v pavilonu Wanawake doplnil nový druh. Mláďata ženetky skvrnité (Genetta tigrina) se již zabydlela.


Ženetky skvrnité

Ženetka skvrnitá (Genetta ntigrina)

je šelma připomínající kočku z čeledi cibetkovití.

Na začátku října byla přivezen mladý  pár, který obohatil kolekci ženetek v pavolinu Wanawake. Obě mláďata se již velmi dobře adaptovala na nové prostředí, přijímají potravu a zvykla si na nové ošetřovatele.

Potravu ženetek tvoří převážně hmyz, malí hlodavci, ovoce a zelenina s přídavkem granulí pro malé cibetkovité šelmy.

Ženetky skvrnité se vyskytují v afrotropické oblasti, obývají východ jižní Afriky až ke Kapskému Městu, jsou endemickým druhem Jihoafrické republiky a Lesotha.

Samci a samice mají podobnou velikost, u tohoto druhu není vyvinut zřetelný pohlavní dimorfismus.

K životu dávají cibetky přednost porostlým stanovištím, nevadí jim lidská přítomnost. Mají raději vlhčí podnebí, žijí pouze tam, kde roční úhrn srážek přesahuje 450 mm, nejlépe v blízkosti vodních toků.

Ženetky skvrnité jsou někdy zabíjeny zemědělci kvůli tomu, že loví drůbež, někteří jedinci jsou též zadáveni domácími psy, jiní se stávají oběťmi kolizí s auty nebo otrav. V Africe se kůže ženetek používá v magii, případně k výrobě čepic. V neposlední řadě se mohou tyto cibetky lovit i pro maso.


Ilustrační fotografie k článku Ženetky skvrnité

Ženetky skvrnité

Kolekci ženetek v pavilonu Wanawake doplnil nový druh. Mláďata ženetky skvrnité (Genetta tigrina) se již zabydlela.

Ilustrační fotografie k článku Wanawake

Wanawake

Pavilonek Wanawake se podařilo otevřít ještě před prázdninami.