Školení našich zaměstnanců

Odborný seminář zaměřený na specifika péče o živočichy při jejich přípravě na vypuštění do volné přírody.


Jana Ambrožová 14.11.2018 3757x Běžný den

V úterý 13. 11. 2018 proběhl na MŽP v Praze seminář pořádaný ve spolupráci s pověřenými a zkušenými pracovníky a nezávislými odborníky. 

Za zoologickou zahradu Dvorec se zúčastnil ošetřovatel Filip Ambrož a externí pracovnice Šárka Veselá.

Probíraná témata byla ve většině přednášek zajímavá a přínosná nejen pro případné vypouštění zvířat do volné přírody, ale v mnoha směrech i pro chov zvířat v zajetí. Řada nově získaných informací by se mohla v budoucnu aplikovat i na jiné taxony zvířat, než o kterých probíhala samotná témata.