Putovní výstava "Afrika snů a skutečností"

V roce 2017 uplynulo 70 let od začátku cesty legendární cestovatelské dvojice Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky po africkém kontinentě s Tatrou T 87. Tým pracovníků z fakult ekonomické a filozofické Západočeské univerzity v Plzni připravil putovní výstavu Afrika snů a skutečností po 70 letech, kterou můžete do konce srpna shlédnout v zoo Dvorec.


Putovní výstava
Jana Ambrožová 20.8.2019 2740x Akce

Putovní výstava přibližuje život lidí na černém kontinentu, ukázuje jak moc je Afrika rozdílná, vstřícná, trvdá, ale zároveň velmi přitažlivá a ochotná se měnit. Je chudá a zároveň velmi bohatá.

Kontinent, který přitahuje mnoho lidí, chce být objevován, má stále co nabídnout. 

Přijďte si prohlédnout dvanáct rollupů s podrobným popisem cesty našich cestovatelů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky doplněné o fotografie, která začala před více jak 70ti lety.

Putovní výstava nám byla zapůjčena od samotných tvůrců RNDr. Jiří Preise, Ph.D. a doc. PhDr. Jan Zahorika Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni.