Odchov kočkodana obecného (Chlorocebus aethiops)

Chlubíme se dalším úspěšným odchovem v řádu primátů. Na začátku prázdnin se narodilo zdravé mládě kočkodana.


Odchov kočkodana obecného (Chlorocebus aethiops)
19.7.2021 1582x NovinkyMláďata

Odchov kočkodana obecného

Na začátku letošního roku jsme se pustili do chovu pro nás nového druhu afrického primáta. Jeden samec a dvě samičky, všichni již v pokročilejším věku, přišli do zoo za účelem pokusu o rozmnožení. Vyšší věk nemusí být překážkou pro reprodukci, naopak vyzrálost samic a zkušenosti jsou často výhodou pro dobrý průběh odchovu mláďat. Změna prostředí může někdy vyprovokovat k páření a zabřeznutí. Pokus se vyplatil, mladší samice 2. července porodila zdravé mládě. Matka mládě kojí a často ho půjčuje druhé samici, která plní funkci jakési "tety". Postupné osamocování mláděte umožnilo určit jeho pohlaví. Jde o samečka a má se opravdu čile k světu. Samec otec dohlíží na bezpečnost celé skupiny.  

Kočkodani obecní nebo také zelení jsou po paviánech dalším druhem opic typickým pro černý kontinent. Neprojevují se agresivitou vůči ostatním členům skupiny ani směrem k ošetřovatelům. V lidské péči je to velmi málo chovaný druh. ZOO Dvorec je jednou ze dvou zoologických zahrad, kde je možné se s  kočkodany obecnými setkat.

Jde o druh, který je zařazen mezi ohrožené a je zapsán v Červené knize IUCN.