Mezinárodní den supů 7. 9. 2019

Kampaň Ukradená divočina ve své nové sérii fotografií poukazuje na ohrožení supů právě na Mezinárodní den supů, tedy 7.9.2019!


Mezinárodní den supů 7. 9. 2019
Jana Ambrožová 4.9.2019 3257x Běžný den

Dnešek je ve světě ochrany přírody věnován supům a jejich ohrožení. Jednou z nejčastějších hrozeb pro populace supů je otrava karbofuranem, který je nebezpečný i pro člověka či domácí mazlíčky! Přestože je od roku 2008 ve všech zemích EU zakázán, hynou na otravu tímto jedem, určeným na dravce a šelmy nebo kladeným pytláky do mršin, tisíce supů a dalších zvířat. Supi se také stávají nechtěnými oběťmi otrav diclofenacem – léčivem používaným k léčbě skotu. Tito majestátní a pro přírodu důležití ptáci tak dnes patří mezi ohrožené druhy. Zoo Dvorec společně s Ukradenou divočinou již brzy spustí novou sérii fotografií upozorňující na různá světová témata ohrožení divokých druhů zvířat. Dnešní den je proto věnován zveřejnění první ochutnávky této nové série, která je zaměřena právě na ohrožení světových populací supů. Mottem této první fotografie je „SMRT UKRYTÁ V NÁVNADĚ“. Na tématu otrav supů Zoo Dvorec společně s Ukradenou divočinou spolupracuje také s celosvětově uznávanou ochranářskou nadací Vulture Conservation Foundation (VCF). Na celou novou sérii fotografií Ukradené divočiny se můžete těšit již brzy!

 

By its new series of photographs, the Stolen Wildlife campaign points out to the threat to vultures right on the International Vulture Awareness Day, i.e. on 7 September 2019!

In the world of nature conservation, today’s date is devoted to vultures and their threats. One of the most common threats to vulture populations is carbofuran poisoning, that is dangerous to humans or pets, too! Although it has been banned in all EU countries since 2008, thousands of vultures and other animals die every year due to poisoning of predators and beasts of prey or due to poachers putting it in carcasses. Vultures also become unwanted victims of poisoning by diclofenac - a drug used to treat cattle. Therefore, these majestic birds that are so important for nature are now endangered species. Zoo Dvorec along with the Stolen Wildlife will soon launch a new series of photographs highlighting various global topics of threats to wildlife. Therefore, today is devoted to the publication of the first photo from this new series, which is focused on the threats to the world vulture populations. The motto of this first photograph is "DEATH HIDDEN IN A BAIT". Zoo Dvorec along with the Stolen Wildlife cooperates on the topic of vulture poisonings with the globally recognized Vulture Conservation Foundation (VCF). You can look forward to the whole new series of Stolen Wildlife photos coming soon!