Mezinárodní den ptactva

1. duben je světovým dnem všech opeřenců. Také v zoo si připomínáme tento den, který se dotýká ptáků z exotických krajů, ale také těch, kteří žijí v našem okolí.


Mezinárodní den ptactva
1.4.2021 2089x Běžný den

Mezinárodní den ptactva

Už více než 100 let se tento den slaví Mezinárodní den ptactva. Prvního dubna roku 1906 byla podepsána mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva. A právě na památku podpisu této konvence se již od roku 1906 slaví 1. duben jako „Mezinárodní den ptactva“. Jedním z jeho hlavních cílů je obrátit pozornost veřejnosti k nebezpečím ohrožujícím ptáky na celém světě a pomoci tak jejich ochraně a ochraně jejich stanovišť. K efektivní ochraně ptactva tedy nestačí pouhá ochrana jednotlivých druhů, ale spolu s ní je zároveň nutná i ochrana stanovišť těchto druhů.

V zoo chováme na 15 druhů ptáků, jejichž habitatem jsou teplé krajiny a oblasti se střídáním období sucha a dešťů. V evropských podmínkách vyžadují temperované ubikace a jejich vypouštění do venkovních prostor může být uskutečněno po zvážení předpovědi na další dny.

Většinou se jedná o potravní specialisty. Někteří přijímají pouze živočišnou potravu, jiní jsou pouze plodožraví a další mají zálibu v okusování větví a mnohdy i ničení předmětů. 

Zatím jsou všichni ptáci ve svých zimních voliérách a je už opravdu otázkou času kdy se přestěhují do exteriérů.

Některé voliéry nyní prochází opravou, úklidem a vysazováním rostlin. 

Na volně žijící ptactvo myslíme také. Pravidelně je jim do krmítek sypáno krmení. V okolí zoo jsou ponáchávány keře v přirozeném růstu a vysazovány nové. 

Důležitost ochrany ptactva připomíná jeden z bannerů, který je součástí stezky "Zvířata našich lesů", instalovaný v areálu zoo.