Letošní zdařilé odchovy

Rok 2020 z pohledu narozených a odchovaných zvířat můžeme označit za úspěšný.


Letošní zdařilé odchovy
30.12.2020 1580x NovinkyMláďata

Letošní zdařilé odchovy

Prvotní úlohou zoologických zahrad je chov ohrožených druhů zvířat a snaha o jejich reprodukci, která vede k udržení populace v lidské péči. Tím vzniká jistý genetický potenciál pro případnou reintrodukci. V poslední době ve světě dochází, díky těmto genetickým rezervám, ke snaze o navrácení zvířat, do přirozených podmínek, tam kde již byla vyhubena.

V zoologických zahradách se stále častěji začínají objevovat druhy, které nejsou veřejnosti příliš známy. Vedle tradičních domácích plemen a známých exotických zvířat se tak lze setkat i se zvířaty trochu tajemnějšími. 

Odměnou za péči o svěřená zvířata jsou mláďata a je jedno jestli jsou to zvířata domestikovaných nebo ohrožených druhů. Letošní rok patřil v našich odchovech k těm bohatším.

V začátku roku jsme přivítali dva beránky ovce cápové, která je zařazena do vzácných domácích evropských plemen.

V březnu se ošetřovatelky radovaly z úspěšného odchovu dvojčat v rodině tamarínů bělohubých. Drápkaté opičky se rodí většinou jako dvojčata. Svůj název dostaly podle drápků, které mají na svých končetinách.

V době první vlny koronaviru nám udělala obrovskou radost velbloudice Shakira, která 24. 4. porodila krásnou, zdravou samičku. Ani odchov velbloudů nepatří mezi běžné a jednoduché. Velký podíl na přirozeném odchovu mají hlavně matky. Na nich záleží zda se o mládě budou chtít starat. I na podruhé se podařilo.

Následoval odchov šesti mláďat kobry indické, nazývané též  brejlovec a to díky kresbě ve tvaru brýlí na zadní straně hlavy. Kobra indická a kobra mohoklová patří mezi nejhojnější kobry Asie.

Na počátku léta se do dikobrazí rodinky narodilo první mládě. Malí dikobrazi se rodí jako mláďata dokonalá, mají ostny, vidí a dokážou přijímat potravu jako dospělí jedinci.

U malých šelem jsme se dočkali třech mangust žíhaných. Pro naši zoo se jednalo o první vrh.

Za opravdový světový chovatelský úspěch považujeme vylíhnutí třech mláďat kobry filipínské. Tato zvířata je těžké chovat a ještě těžší odchovat. S velkou pravděpodobností se jedná o jediný odchov mimo jejich habitat.

Srpen byl měsícem narození buvola domácího, krásného zdatného býčka a také vylínutí mláďat kobry zebrované. V případě této africké kobry se jednalo o sedmnáct mláďat.

Září přálo tamarínům sedlovým, kteří přivedli na svět trojčata. Po týdnu jedno mládě uhynulo, ale přesto je to opět velký úspěch. Tamaríni sedloví se chovají v párech pouze ve třech evropských zoo a rozmnožují se velmi sporadicky. Další úspěšný prvoodchov proběhl u pakoňů žíhaných. Po třech předcházejících mláďatech se zdravotními potížemi se narodila naprosto zdravá a života schopná samička.

V říjnu se na úseku jedovatých hadů také slavilo. Další prvoodchov a tentokrát mamba černá. Název černá dostala podle zbarvení uvnitř tlamy, které je černé. Ze čtyř vajec, která byla po snůšce částečně poškozena se podařilo uchránit jedno vitální mládě.

Pekari páskovaní nezůstali ani letos pozadu. Skupina se na podzim rozrostla o další dva členy. 

Sedmý prosinec byl překvapením v chovu gibonů. Naše skupina se pravidelně rozrůstá. Reprodukce probíhá v odstupu minimálně 14 měsíců a déle. Tentokrát si však pospíšili a mládě se narodilo po 11 měsích a 17 dnech. Tento chovatelský úspěch přičítáme dokonalému chovnému páru a schopnosti samice odnosit a postarat se o mláďata v tak častých vrzích. 

No a prosinec je také měsícem kůzlat. Netradičně se rodí již na sklonku roku, takže to spíše evokuje Velikonoce než Vánoce. Přičítáme to novému kozlíkovi, který přišel do zoo v létě  a přinesl do stáda novou krev.