Krokodýl nilský

Krokodýl nilský s určenou lokalitou výskytu Tanzanie.


Krokodýl nilský
11.12.2020 3151x Příběhy zvířátek

Krokodýl nilský

Rodiče krokodýlů chovaných v naší zoo byli odchyceni v roce 1973 v Tanzánii. Transportováni byli do Frankfurtu kde se až v roce 2012 narodilo několik mláďat. Z tohoto odchovu jsme v roce 2017 získali 5 zvířat (2 samci a 3 samice).

Krokodýl nilský (Crocodylus niloticus) je nejznámějším druhem a zároveň nejhojněji se vyskytujícím krokodýlem na celém území Afriky. 

"Niláci", jak je jim mezi chovateli přezdíváno jsou ve volné přírodě zatím v hojném počtu. I přes to, že jsou loveni pro kůži, maso a další zpracovatelský průmysl a lokality výskytu rychle mizí v důsledku zemědělství a lidské činnosti, jejich počty nejsou kritické.

Dostatek potravy a jinak dobré podmínky v národních parcích tomuto krokodýlovi svědčí. Svou velikostí se řadí mezi největší krokodýli. Díky tomu se neobávají ulovit statné dospělé antilopy nebo pakoně, kteří se přicházejí k velkým řekám napojit.

Nevzdaluje se od vodních toků, které jsou zdrojem a pravidelným přísunem masa a zárověň dobrým místem pro kladení vajec do hnízd. 

Samice klade do hnízda od 20 do 90 vajec. Početnost snůšky se odvíjí od kondice a velikosti samice. Hnízdo po dobu inkubace, která trvá 85 - 85 dnů bedlivě střeží. Vylíhlá mláďata vydávají kvákavý zvuk, kterým matku přivolávají. Samice je postupně odnosí v tlamě do vody kde jsou ponechány svému osudu. Stávají se často potravou pro jiné krokodýly, vodní ptáky nebo šelmy.

Potravu v přírodě tvoří hmyz, ryby, obojživelníci, ptáci, savci.

Skupina pěti zvířat spořádá 1x týdně 10 kg ryb, masa nebo hlodavců.


Ilustrační fotografie k článku Největší plazi v zoo

Největší plazi v zoo

Krokodýl nilský (Crocodylus niloticus) Jedná se o nejhojnější a nejznámější druh krokodýla, patří rovněž k druhům, dorůstajícím největší velikosti. Vyskytuje se na většině území Afriky.

Ilustrační fotografie k článku Mladí hasiči se stali adoptivními rodiči krokodýlů

Mladí hasiči se stali adoptivními rodiči krokodýlů

Děti zastupující SDH Ledenice oddíl Krokodýl se dnes vydaly adoptovat krokodýla nilského a krokodýla nilského jihoafrického.

Ilustrační fotografie k článku Krokodýl nilský

Krokodýl nilský

Krokodýl nilský s určenou lokalitou výskytu Tanzanie.