Jak se mám chovat v zoo

Pravidla pro návštěvu zoo jsou jednoduchá a v souladu se zdravým rozumem. Stačí je dodržovat.


Jak se mám chovat v zoo
19.7.2022 805x Běžný den

Návštěva zoologické zahrady 

Po vkročení na území, kde žijí zvířata, se návštěvník ocitne v prostředí plném života fauny i flóry.

Života tvorů vyžadujících zvláštní péči, v prostředí co nejvíce pohodovém a zdravém.

Každý takový tvor má své potřeby a nároky. Na přítomnost lidí se ve většině případů postupně navyknou. Na co si však nikdy nemohou zvyknout, je agresivní a neohleduplné chování některých "návštěvníků".

Fyzický kontakt cizích osob je může stresovat. Stres může způsobit zdravotní problémy nebo dojde k útoku na svého druha, v ještě horším případě zaútočí na lidského nenechavce.

Obecně platí chovat se v zoo tak, aby nebyly narušeny potřeby zvířat, číst upozorňují a informační cedulky, respektovat pravidla,...

Pokud budou dodržena tato zásadní pravidla odnese si každý jenom hezké zážitky.

Děkujeme a těšíme se na vás v zoo!!!